Sim số

- Mỗi ngày có 2Gb Data

- Gọi miễn phí nội mạng < 20 phút

- Tặng 50 phút gọi ngoài mạng 

Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Phí gói: 89.000/tháng

Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Khuyến mãi: 12 tháng

Giá từ :60.000đ
Chọn số

- Mỗi ngày có 2Gb Data

- Gọi miễn phí nội mạng < 20 phút

- Tặng 50 phút gọi ngoài mạng 

Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Phí gói: 90.000/tháng

Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Khuyến mãi: 12 tháng

Giá từ :60.000đ
Chọn số

- Đăng ký được gói VD89

- Có ngay từ 299.000 đ

- Sim nghe gọi thông thường

Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Phí gói: 90.000/tháng

Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Khuyến mãi: 12 tháng

Giá từ :60.000đ
Chọn số

Xem nhiều