Liên Hệ

TRUNG TÂM SMART PHONE

SÁU LIÊN

Khu Vực 1 – Thị Trấn Thứ 11 – H.An Minh – T.Kiên Giang
ĐT: 
02973.889889– 0919.113377
Email: saulienmobile@gmail.com
Mã số thuế: 1700213051

Tài khoản: Nguyễn Hùng Cường 
Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn. CN: Huyện An Minh
Số TK: 7710 205 002 335

 

 

Tên của bạn (bắt buộc) :

Địa chỉ Email (bắt buộc) :

Tiêu đề :

Thông điệp: